Er du også den type, som der køber mad på frost og fylder dig med diverse e-numre, hvor du får for meget af nogle bestemte sager, mens du bestemt får for lidt af for eksempel vitaminer med videre?
Det er fordi, at industrien har fundet ud af, hvordan de skal gøre dig afhængig af sukker og tomme kalorier, så du hurtigt kommer igen og vælger deres produkter.
Men din krop har ikke godt af det i længden, så når der skal noget mad på bordet næste gang så prøv de ting, som der giver oprigtig næring og giver glæde i din krop.

Du skal have de ægte ting i dig

Det er klart, at når du smager de ting (igen) i dit liv, er de måske lidt smagsfattige, men det er fordi, at du skal vænne dig til at spise naturligt igen.
Heldigvis går der ikke længe, før du oplever glæde i kroppen på den måde, hvor du har mere overskud både fysisk og mentalt, og det gør bare, at du kan klare mere i hverdagen.

Share: